พ่อเมืองนครฯชื่นชม นร.เมืองคอนเก่งภาษาอังกฤษ

20
views
นร.เมืองคอนเก่งภาษาอังกฤษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบโล่และทุนการศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด “2 nd Thailand English Online Contest” กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อตอบสนองนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ “เยาวชนไทยก้าวไกลสู่เศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล Thailand 4.0” ซึ่งบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแข่งขันหาตัวแทนของสถาบันเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขัน ชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเยาวชนไทยให้หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญในกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์นอกชั้นเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษในสถานศึกษา จังหวัด ภูมิภาค และ แชมป์ระดับประเทศ เพื่อเชิดชู ยกย่อง ให้เกิดความภาค ภูมิใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ในการแข่งขันในระดับจังหวัดครั้งนี้ มีทีมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค (ตามโครงการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค ตามประกาศของ คสช. มี 18 ภาค) จำนวน 5 ทีม ทีมละ 2 คน ได้แก่ ทีม BM 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ได้ 100 คะแนนเต็ม ทีม BM 15 โรงเรียน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ทีม Smart Boy โรงเรียนดรุณศึกษา ทีม Bright Brains โรงเรียน ปากพนัง และทีม Strong โรงเรียนปากพนัง.

Loading...

ภาพ – ส.ปชส.นครศรีธรรมราช
ที่มา – ไทยรัฐ

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน