เมืองคอน จัดท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง

61
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำร่อง 1 ใน 9 จังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง สักการะพระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินและพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (16 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานส่งเสริมเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง สักการะพระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินและพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมีคณะทำงานผู้นำศาสนา 5 ศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

Loading...

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช
อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพิจารณาจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ศาสนาสถานเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทุกกลุ่มวัยได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน เพื่อการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นคณะทำงานได้ร่วมหารือและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว ตามโครงการฯ

มัสยิดญาเมี๊ยะ
มัสยิดญาเมี๊ยะ

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญศาสนสถาน สำคัญ 9 แห่ง รวม 5 ศาสนา ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เสาชิงช้า มัสยิดญาเมี๊ยะ มัสยิดกลาง คริตจักรเบธเลเฮ็ม ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดประดู่พัฒนาราม หอพระพุทธสิหิงค์ วัดแจ้ง วัดท่าโพธิ์ และศาลหลักเมือง ซึ่งหากทุกฝ่ายความเห็นด้วยจะได้นำเสนอเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

คริตจักรเบธเลเฮ็ม
คริตจักรเบธเลเฮ็ม

ทั้งนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 9 จังหวัด ที่มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นครพนม หนองคาย พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
แบ่งปัน