ผู้ว่าฯเมืองคอน เรียกประชุมด่วน!! เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

157
views
เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

ผู้ว่า ฯเมือคอนเรียกประชุมพร้อม สั่งการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนเกือบ 40,000 ตันและมังคุดร่วม 50,000 ตันที่จะออกสู่ตลาดในอีก 3 เดือนข้างหน้า-กำชับติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

(25 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (24 เม.ย.)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายสกล จันทรักษ์ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

Loading...

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เน้นย้ำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างรายได้ชดเชยจากราคาพืชเศรษฐกิจที่มีราคาตกต่ำ รวมทั้งการลดรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี อย่างยิ่งการเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาไม้ผลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากประมาณการของเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้าจะมีปริมาณไม้ผลของเกษตรกรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

โดยเฉพาะในส่วนของทุเรียนและมังคุด โดยปริมาณทุเรียน ซึ่งมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้มากถึง 39,635 ไร่ มีประมาณการผลผลิตจำนวน 30,915 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตที่มากกว่าปีการผลิต 2560 ถึง 7,267 ตัน หรือร้อยละ 30.73 และมังคุด ที่มีพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 83,721 ไร่ มีประมาณการผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 48,642 ตัน มากกว่าการให้ผลผลิตในปี 2560 จำนวน 23,745 ตัน หรือร้อยละ 95.37

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการกำชับให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ แผนการตลาด และการระบายสินค้าเพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกรเจ้าของสวน อย่างไรก็ตามก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกอบพิธีมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 ,การมอบประกาศนียบัตร เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด ,การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ,การมอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านแก่ชมรมหนังตะลุง มโนราห์ และเพลงบอก และการมอบเงินสินเชื่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ด้วย.

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

 เตรียมแผนรับมือทุเรียน,มังคุด อีก 3 เดือนทะลักสู่ตลาด

ภาพ – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าว – ยุทธนะ เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
แบ่งปัน