ศาลแพ่งธนบุรี สั่ง“สุรินทร์ โตทับเที่ยง”เสี่ยปลากระป๋อง”ปุ้มปุ้ย”แบ่งทรัพย์สินในกงสี

36
views
สุรินทร์ โตทับเที่ยง

เดลินิวส์ออนไลน์

» เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ศาลแพ่งธนบุรี ได้นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ พ.2264/2559 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 โจทก์ทั้ง 9 ซึ่งนำโดย นายสุธรรม โตทับเที่ยง และพี่น้องอีก 8 คนประกอบด้วย นางจุรีย์ โตทับเที่ยง นางจุฬา หวังศิริเลศ นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์ นายสลิล โตทับเที่ยง น.ส.สุนีย์ โตทับเที่ยง น.ส.ศิริพร โตทับเที่ยง นางบุษราคัม สินสุข รับมอบอำนาจจาก นางสุภัทรา สินสุข (เสียชีวิตแล้ว) และนายไกลลาภ โตทับเที่ยง ได้ยื่นฟ้อง นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ได้แก่ นางอุทัยวรรณ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 1 น.ส.ขิมพริ้ง โตทับเที่ยง จำเลยที่ 2 นายไกรสิน โตทับเที่ยง จำเลยที่ 3 น.ส.กรพินธุ์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 4 นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 5 และ นางธัญยาธร โตทับเที่ยง จำเลยที่ 6 โดยโจทก์ทั้ง 9 ได้ยื่นฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินในกงสี หรือทรัพย์ของครอบครัวที่ทำมาหากินร่วมกัน ศาลพิจารณาแล้วได้พิพากษาตัดสินให้ นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 1 และพวกคือจำเลยที่ 2-6 ที่ถือแทนสินทรัพย์ของครอบครัว ประกอบด้วย หุ้นใน 21 บริษัท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถือแทนพี่น้องทั้ง 10 คน รวมจำเลยที่ 1 ด้วย นำแบ่งให้โจทก์ทั้ง 9 และให้จำเลย 1 ส่วน

สุรินทร์ โตทับเที่ยง

Loading...

สำหรับหุ้นทั้ง 21 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทดังต่อไปนี้ 1. บริษัท กว้างไพศาล จำกัด 2. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน ) หรือปุ้มปุ้ย 3. บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด (เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท สยามกว้าง จำกัด) 4. บริษัท เอส.ตรัง คอมเพล็กซ์ จำกัด 5. บริษัท เอส.ตรัง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท ส่งสะดวก จำกัด) 6. บริษัท เอส.ตรัง เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด (เดิมใช้ชื่อว่า อะเมซิ่งฟู้ด โปรดักซ์ จำกัด) 7. บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด 8. บริษัท โรงแรมธรรมรินทร์ จำกัด 9. บริษัท อะเมซิ่ง ไอเดีย จำกัด 10. บริษัท ตรัง กว้างไพศาล จำกัด 11.บริษัท กว้างไพศาล โฮลดิ้ง จำกัด 12. บริษัท โตโฮลดิ้ง จำกัด 13. บริษัท ตรังโฮลดิ้ง จำกัด 14. บริษัท ไกรตะวัน จำกัด 15. บริษัท ตรังชัวร์ จำกัด 16. บริษัท ดิสทริค ดิเวอลอปเม้นท์ 2000 จำกัด (เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท โตทับเที่ยง จำกัด) 17. บริษัท ล้านรอยยิ้ม จำกัด (เดิมใช้ชื่อว่า 1.บริษัท โตพัฒนา จำกัด 2.บริษัท ธรรมรินทร์ เพลนเนอร์ จำกัด) 18. บริษัท เอส.ตรัง ทราเวิล จำกัด 19. บริษัท คอนสแตนท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 20. บริษัท ตรังทราเวิล แอนด์ อะเมซิ่ง ทราเวิล จำกัด 21. บริษัท เอส.ที.แมเนจเม้นท์(2013) จำกัด (เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท ตรัง คลีนนิ่ง จำกัด)

ส่วนที่ดินมีจำนวน 31 แปลง ประกอบด้วย โฉนดที่ดินในกรุงเทพฯ 1 แปลง และโฉนดที่ดินที่ตรัง 30 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 1027* บางลำพูล่าง กรุงเทพฯ ส่วนโฉนดในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 568 โฉนดที่ดินเลขที่ 6922 โฉนดที่ดินเลขที่ 9658 โฉนดที่ดินเลขที่ 11815 โฉนดที่ดินเลขที่ 11816 โฉนดที่ดินเลขที่ 11817 โฉนดที่ดินเลขที่19941 โฉนดที่ดินเลขที่19943 โฉนดที่ดินเลขที่ 20765 โฉนดที่ดินเลขที่ 22701 โฉนดที่ดินเลขที่ 24123* โฉนดที่ดินเลขที่ 24377 โฉนดที่ดินเลขที่ 25439 โฉนดที่ดินเลขที่ 25454 โฉนดที่ดินเลขที่ 25657 โฉนดที่ดินเลขที่25927 โฉนดที่ดินเลขที่ 26340 โฉนดที่ดินเลขที่ 26361 โฉนดที่ดินเลขที่ 26365 โฉนดที่ดินเลขที่ 26631 โฉนดที่ดินเลขที่ 28273 โฉนดที่ดินเลขที่ 28775 โฉนดที่ดินเลขที่ 32087 โฉนดที่ดินเลขที่ 41309 โฉนดที่ดินเลขที่ 41310 โฉนดที่ดินเลขที่ 41311 โฉนดที่ดินเลขที่ 41312 โฉนดที่ดินเลขที่ 41313 โฉนดที่ดินเลขที่ 41327 โฉนดที่ดินเลขที่ 41328.

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน