ช่างสิบหมู่ บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร 13 มีนา แล้วเสร็จกันยายน 61

40
views
บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร

ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร พร้อมขึ้นถอดกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เป็นต้นไป พร้อมบูรณะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2561 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งชุด รปภ.วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตลอด 24 ชั่วโมง

บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร

วันนี้(12 มี.ค.61) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยในการบูรณะกลีบบัวทองคำ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า เพื่อให้การบูรณะกลีบบัวทองคำ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงได้มีประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย การบูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้น โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา

Loading...

บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร

ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางประชารัฐ และคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีจำนวน 7 ชุด ประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่ 41 ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร

โดยช่างสิบหมู่เริ่มเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 จนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และคณะกรรมการชุดรักษาความปลอดภัยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานจำนวน 7 จุด ได้แก่ ทางขึ้นลงลานประทักษิณ จำนวน 3 จุด ห้องนิรภัย ลานเจดีย์ราย 2 จุด และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นต้น โดยบางจุดมีการดูแลรักษาความปลอดภัยเฉพาะในช่วงที่คณะช่างและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บางจุดมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ บริเวณห้องนิรภัยและองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยใช้กำลังอาสารักษาดินแดนหรือ อส.วันละ 3 ผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง

บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังเขตหวงห้ามก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานประจำวันจะมีการตรวจสอบทรัพย์สิน สิ่งของมีค่าและศิลปวัตถุอย่างละเอียด พร้อมบันทึกรายละเอียดทุกครั้ง

บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร

โดยเฉพาะทองคำ สิ่งของมีค่ามีการบันทึกภาพเก็บไว้อย่างละเอียดทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมชั่งน้ำหนักทั้งหลังถอดและก่อนจัดเก็บในห้องนิรภัย โดยมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อให้ประชาชนได้ดูด้วย .

บูรณะกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุนคร

/ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน