นครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงขอขมา “องค์พระบรมธาตุ”  ช่างสิบหมู่ถือฤกษ์บูรณะ”กลีบบัวทองคำ”

36
views
บวงสรวงขอขมา

ONBnews
» 9 มี.ค.61 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแทนอธิบดีกรมศิลปากร บวงสรวงขอขมาองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ก่อนการเริ่มงานบูรณะกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตามพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ณ บริเวณวิหารโพธิ์พระเดิม ใกล้ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Loading...

มีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต /เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ข้าราชการ อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด คณะช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธี ซึ่งพร้อมใจกันแต่งการด้วยชุดสีขาว

บวงสรวงขอขมา "องค์พระบรมธาตุ"  

ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จุดธูปเทียนสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วิหารพระทรงม้า ขอขมาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบรมธาตุ จากนั้นได้จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ บวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อให้การบูรณะกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไร้อุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่คณะช่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

นายจำเริญ กล่าวว่า วันนี้ (9 มี.ค. 61) ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลในการเริ่มต้นของการบูรณะกลีบบัวทองคำหลังจากที่ได้ล่าช้ามานาน 3 ปี โดยคณะช่างสิบหมู่จะเริ่มขึ้นไปถอดกลีบบัวทองคำลงมาบูรณะในวันที่ 13 มีนาคม 2561 คาดว่าการบูรณะจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ใช้ทองคำที่จังหวัดซื้อเก็บไว้ 14 กิโลกรัม และทองคำที่ นายจิมมี่ ชวาลา บริจาคเงินไว้เกือบ 30 ล้านบาท ส่วนการบูรณะกลีบบัวจะใช้รูปแบบของเดิมทั้งหมด ซึ่งพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้แนวทางการบูรณะไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

บวงสรวงขอขมา "องค์พระบรมธาตุ"  

ส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยในการบูรณะ จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยขึ้น มีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ มีกำลังจากทหาร ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน อาสารักษาดินแดน ผู้แทนวัดพระมหาธาตุฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วย และมีการเชิญผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งจะทำให้การบูรณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ขอให้ทุกคนสบายใจได้

บวงสรวงขอขมา "องค์พระบรมธาตุ"  

บวงสรวงขอขมา "องค์พระบรมธาตุ"  

นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการบูรณะกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จะใช้ช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร และช่างท้องถิ่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เข้าร่วมดำเนินการด้วย

บวงสรวงขอขมา "องค์พระบรมธาตุ"  

บวงสรวงขอขมา "องค์พระบรมธาตุ"  

ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าในการบวงสรวงก่อนบูรณะ ไม่ใช้สถานที่บริเวณลานโพธิ์หรือลานหาดทรายแก้ว ที่อยู่ใกล้กับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ แต่ไปใช้สถานที่ลานโพธิ์พระเดิมนั้น เพราะว่าที่ลานโพธิ์พระเดิม มีต้นศรีมหาโพธิ์อายุประมาณ 1,000 ปี ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ อีกทั้งตามประวัติสถานที่ดังกล่าวเป็นปูชนียสถานเป็นประตูทางเข้าทางทิศเหนือไปสักการะองค์พระบรมธาตุ ซึ่งก่อนเข้าไปต้องมีการเตรียมกายเตรียมใจให้สงบด้วยการเดินเวียนประทักษิณต้นศรีมหาโพธิ์ 3 รอบด้วย

บวงสรวงขอขมา "องค์พระบรมธาตุ"  

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน