ศิษย์เก่ารร.บ้านสะพานพน จัดแข่งขันว่าว”หลาใบ”อนุรักษ์ว่าวไทยครั้งที่ 18 ปี

47
views
อนุรักษ์ว่าวไทย

#ศิษย์เก่ารร.บ้านสะพานพน อนุรักษ์ว่าวไทยมานาน 18 ปี เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 นายเสกสิทธิ เบ็ตเสร็จ ผอ.รพ.สต. บ้านสะพานพน ไดั รับเกียรติเป็นประธาน พิธีเปิด การแข่งขันว่าว ครั้งที่ 18 ณ.สนาม รร.บ้านสะพานพน ม.2 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ โดยมี นาย ประสิทธิ สมแก้ว กำนัน ต.ทุ่งไทรทอง กล่าวรายงาน

อนุรักษ์ว่าวไทย

Loading...

การแข่งขันครั้งนี้ ไดัมี นาย กริชศิลป์ วรินทร์เวช ผอ. รร.บ้านสะพานพน และ ศิษย์เก่า รร.บ้านสะพานพน ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ นาย ประสิทธิ สมแก้ว บอกว่า การแข่งขันว่าว ไดัแข่งขันกันมา 18 ปีแลัว โดยมีนักแข่งว่าว มากันหลายจังหวัด อย่างเช่น กระบี่, สุราษฏร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, และจ.ตรัง ซึ่งปีนี้คาดว่าว่าว จะมาร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 300 ตัว

แข่งขันว่าว"หลาใบ"

แข่งขันว่าว"หลาใบ"

ทางคณะกรรมการ จะแข่งกันทั้งหมด 2 วัน 10-11 ก.พ. โดยจะชิงชนะเลิสในวันที่ 11 ก.พ. 61 มีรางวัล รวมทั้งหมด 10,000 บาท พร้อมถ้วย เกียรติยศ การแข่งขันว่าว ทางผู้จัด จะแข่งว่าว ประเภทเดียว คือ ว่า หลาใบ ชึ้งว่าวประเภทนี้ จะขึ้นโดยความเร็ว เปรียบเหมือน เครืองบิน F16 การแข่งขัน จะเก็บค่าสมัครตัวละ 100 บาท ถ้าทีมไหนสมัคร 10 ตัว ทางผู้จัด จะแถมค่าสมัครให้ 1 ตัว การแข่งขัน จะใชัเชือกยาว 100 เมตร การแข่งขันแต่ละรอบ จะใช้ว่าว 4 ตัว ต้วไหนชนะก็จะไดัเข้ารอบต่อไป ชึ้งแต่ละรอบจะไช้เวลา 5 นาทีต่อ 1 รอบ ชึ้งแต่ละรอบ จะมีผู้ชนะ 1 ตัวเพื่อเข้ารอบต่อไป ส่วนรายไดัทั้งหมดหักค่ารายจ่ายแลัว คณะผู้จัดจะนำเงินไป บำรุง โรงเรียนบ้านสะพานพนต่อไป

แข่งขันว่าว"หลาใบ"

แข่งขันว่าว"หลาใบ"
/ น้าเมศ มากผล รายงาน

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน