นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด

147
views
นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ สร้างรายได้จากกการท่องเที่ยว “ไหว้พระ 9 วัด”

นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์

เมื่อวันนี้ (10 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด : นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ โดยมีนายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช , นางลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช , นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัด , นายสุริน สิริชยานนท์ เลขานุการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด , นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัด , ผู้แทนส่วนราชการ , หน่วยงานองค์กร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์

สำหรับการจัดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด : นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์

โดยกิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีการจัดนิทรรศการเส้นทางนำเที่ยวสักการะเกจิในจังหวัดนครศรีธรรมราช การเสวนาในหัวข้อพระเครื่องกับการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายนริศ น้อยทับทิม รองศาสตราจารย์ , ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รองศาสตราจารย์ , ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และนายสุภาพ สุนทรธีรวุฒิ รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวดพระเครื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด : นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อดับขันธ์ละสังขารสรีระธาตุ ไม่เน่าสลาย กลายเป็นอมตะสังขาร จำนวน 32 องค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ

นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์

โดยในเบื้องต้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ,ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ , พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย , พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง , หลวงพ่อแสง วัดวังหอนพุทธาราม , หลวงปู่สังข์ วัดดอนตรอ , พ่อท่านมุ้ย วัดป่าระกำเหนือ , พ่อท่านเขียว วัดหรงบน และหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ

http://voicenakhononline.com/นครศรีธรรมราช-เมืองศักด/ #นครศรีธรรมราช เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน