เตือนภัย! ผักไฮโดรโปนิกส์เสี่ยงพิษตกค้างสูง (คลิปข่าว)

50
views
ผักไฮโดรโปนิกส์เสี่ยงพิษตกค้างสูง

springnews.co.th
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เตือนผักไฮโดรโปนิกส์เสี่ยงพิษตกค้างสูง แนะผู้บริโภครู้เท่าทันการปลูก

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน