So Hum Mantra Meditation มนตรา โซ ฮัม ความเป็นจริงของธรรมชาติ

86
views
มนตรา โซ ฮัม

@PostToday
มนตรา โซ ฮัม แปลว่า ฉันคือ สิ่งนั้น So แปลว่า “That” และ Humแปลว่า “I” เมื่อรวมกัน จึงแปลว่า I’m that ซึ่งคำว่า “That” เป็นตัวแทนของจักรวาล Universe ดังนั้นมนตรานี้จึงเป็นสัณลักษณ์ที่บอกกับเราในความเป็นจริงของธรรมชาติ ว่าเราติดต่อและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ของจักรวาล

มนตรา โซ ฮัม

การสวดมนตราเป็นเทคนิคการทำสมาธิแบบเรียบง่ายและ

มนตรา โซ ฮัม

เบื้องต้น โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีสมาธิสั้น การสวดมนตราสั้นๆ เป็นวิธีโบราณที่คลาสสิกที่สุด เป็นเครื่องมือที่จะส่งให้จิตใจที่ฟุ้งซ่าน ค่อยๆ เงียบลงช้าๆ ในแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสวดจะเคลื่อนย้ายพลังงานและเชื่อมโยงพลังของธรรมชาติเข้าด้วยกัน
วิธีปฏิบัติ

หาสถานที่ที่เงียบสงบ หรือในป่าเขา ท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะนั่งที่โขดหินที่พื้นหรือบนเก้าอี้ก็ได้ นั่งหลังตรง หลับตา ส่งความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกภายในดึงจิตกลับเข้าสู่กาย ปล่อยใจให้ว่าง นิ่ง สงบ โฟกัสที่ลมหายใจ เข้า-ออก รับรู้ถึงลมที่ผ่านจมูกลึกลงไปในช่องท้องของเรา

ขณะที่หายใจเข้า เปล่งหรือสวดคำว่า โซ So ในใจ หรือจะสวดแบบออกเสียงได้ยิ่งดี รับรู้ถึงจักรวาลอันไกลโพ้น ที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต จากนั้น

มนตรา โซ ฮัม

ขณะที่หายใจออก สวดคำว่า ฮัม Hum ในใจหรือจะสวดแบบออกเสียงก็ได้ ซึ่งสำหรับผู้ฝึกหลายๆ คน การสวดแบบออกเสียงจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของมนตราได้ง่ายกว่าขณะที่เราสวดมนตราให้รับรู้ถึงตัวเราพลังชีวิตของตัวเรา ว่าเราและพลังงานในจักรวาลนั้นล้วนเชื่อมโยง เกื้อหนุน และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ผ่านความรักความเมตตา ความดีงาม ความบริสุทธ์ิให้แผ่ขยาย จากตัวเรา สู่จักรวาล และดูดซับพลังเหล่านั้นให้เลื่อนไหลผ่านเข้ามาในหัวใจ และถ่ายทอดออกกลับคืนไปสู่จักรวาลอีกครั้ง

So Hum

เมื่อเราสวดมนตราหลายๆ รอบ จนกระทั่งเกิดพลังแห่งความนิ่งสงบ มนตราจะละลายเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วมนตรานั้นก็จะหายไป สิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ เพราะเราใช้มนตราน้อมนำความสงบเข้ามาและไม่ว่าจะเวลาใดที่ไหน ขอให้พลังแห่งสมาธิคงอยู่กับเราในทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เราทำ จงเฝ้าระวังและให้การมีสติกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราตลอดไป…นมัสเต
โดย ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข (ครูเจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้ง Japayatri Yoga Style โยคะสุตรา สตูดิโอ www.YogaSutraThai.com

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน